in commercial matters and others please contact us

Zakład Drobiarski w Stasinie sp. z o. o.
Stasin 13
08-107 Paprotnia
Poland

wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Lublinie - Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000233124, kapitał zakładowy w wysokości 6 300 000 zł.

WNI: PL 14263902

NIP: 8212390168

REGON: 140107028

KRS: 0000233124

Sale

P: +48 694 673 889

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contracting

P: +48 602 333 260

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quality

P: +48 728 909 150

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Human resources

P: +48 882 832 338

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Accountancy

P: +48 882 832 338

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.