polityka prywatności Zakładu Drobiarskiego w Stasinie

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZAKŁAD DROBIARSKI W STASINIE SP. Z O.O.

 

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej zwane „RODO”. Wobec powyższego ZAKŁAD DROBIARSKI W STASINIE Sp. z o.o. przedstawia następującą informację wymaganą RODO i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

I. Administrator danych osobowych

 

ZAKŁAD DROBIARSKI W STASINIE Sp. z o.o., Stasin 13, 08-107 Paprotnia, NIP 821 23 90 168, KRS 0000233124 jest administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z nami pisemnie na adres Stasin 13, 08-107 Paprotnia, drogą elektroniczną na adres e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub telefonicznie pod numerem 882 832 338.

 

II. Organ nadzorczy w zakresie danych osobowych.

 

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

III. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach: 1) zawarcia i kompleksowej realizacji umów z dostawcami i kontrahentami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, Kodeks cywilny); 2) archiwalnych (dowodowych) i rozliczeniowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych okoliczności wynikających z przechowywanych informacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jak również wynika z określonych przepisów prawa, zobowiązujących nas do przechowywania dokumentów i innych nośników, zawierających Twoje dane osobowe; 3) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 4) w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy.

 

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy.

 

Możemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych (w zależności od rodzaju zawieranej umowy): podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa firmy, PESEL, NIP, REGON, numer i seria dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres siedziby, adres e – mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego.

 

V. Odbiorcy danych.

 

Twoje dane osobowe (tylko w niezbędnym zakresie) możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: urzędy, organy administracji, podmioty, z którymi współpracujemy i przekazujemy dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, firmy transportowe, dostawcy usług IT, w tym dostawcy oprogramowania,

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

VII. Okres przechowywania danych.

 

Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO informujemy, iż:
1. Twoje dane w celu zawarcia i realizacji umowy przechowujemy i przetwarzamy przez okres trwania zawartej umowy/współpracy, okres przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu zawartych umów, a także okresy przechowywania danych wynikające ze szczególnych przepisów prawa, w tym w prawa podatkowego.
2. Twoje podstawowe dane identyfikacyjne przechowujemy i przetwarzamy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług tylko na podstawie Twojej uprzedniej zgody, do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

VIII. Twoje prawa:

 

Zgodnie z postanowieniami RODO (w przypadkach prawnie uzasadnionych), przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych:
jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
d) ograniczenia przetwarzania danych:
możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - sprzeciw „marketingowy”: Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;
f) prawo do przenoszenia danych;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.


W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie drogą listowną pod adres: Stasin 13, 08-107 Paprotnia, drogą elektroniczną na adres e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 882 832 338. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.