Realizowane projekty

Kompleksowa realizacja kampanii reklamowej współfinansowanej ze środków UE

Konsorcjum z udziałem Zakładu Drobiarskiego w Stasinie Sp. z o.o. jest realizatorem operacji pn. „Promocja produktów wytwarzanych przez grupę producentów (Filet z piersi indyka ze skórą, bez skóry ze Stasina, Noga z indyka ze skórą, bez skóry ze Stasina, Podudzie indycze z kością, bez skóry i kości, bez kości ze Stasina, Skrzydła indycze z kością ze Stasina, Tuszka indycza patroszona bez podrobów kl. A ze Stasina, Udziec indyczy z kością, bez skóry i kości, bez kości ze Stasina, indyki rzeźne) oraz upowszechnienie wiedzy o tych produktach i systemie jakości, w ramach którego te produkty zostały wytworzone (System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP)” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 1 MW w Zakładzie Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o

Informujemy, że Zakład Drobiarski w Stasinie Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.01.06.01-00-0045/19-00 z dnia 20 grudnia 2019 r., realizuje Projekt „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 1 MW w Zakładzie Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o.” w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 .

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 6 312 975,00 PLN (słownie: sześć milionów trzysta dwanaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć i 00/100 PLN).
Wysokość dofinansowania: 2 001 075,00 PLN (słownie: dwa miliony tysiąc siedemdziesiąt pięć i 00/100 PLN).

Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy
1,0 MW w Zakładzie Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o.”

Aby przejść do treści ogłoszenia proszę kliknąć w poniższy link:

Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 1,0 MW w Zakładzie Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o.”


Zapytanie ofertowe – Kompleksowa realizacja kampanii reklamowej współfinansowanej ze środków UE

Aby przejść do treści ogłoszenia proszę kliknąć w poniższy link:

Zapytanie ofertowe z 17 września 2020 r. – Kompleksowa realizacja kampanii reklamowej współfinansowanej ze środków UE

Sygnalizowanie nieprawidłowości

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu
o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu
e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie:

pois.gov.pl/nieprawidłowości

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close